Last Updated: 10.03.2018 17:40ndDate -->
"Every earthquake contain a suprise"
Clarence Allen 1952

Tacoma Bridge 1940

 

Tacoma.

SHAKING TABLE SARSMA TABLASI

TÜBİTAK TÜBİTAKMAG-HD-11(105M082)

DEPREM SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE YAPIMI PROJESİ
Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr. Mustafa KUTANİS

Shaking

 

SUMMARY

This project aims to design and manufacture a less costly single-axes sinusoidal shaking table to enhance undergraduate and graduate education in earthquake engineering. The Shaking Table will be used in the Civil Engineering Department at Sakarya University . It is actuated by computer controlled, variable speed, three phase power, AC motor. It supports maximum payloads from 0.01 to 30 kgs and has frequency ranges between 1 and 200 Hz. The system is comprised of a shake table, a microprocessor controlled power module, a data acquisition card, and a PC running control software. The PC receives signals through the data acquisition card using LabVIEW.

Earthquake simulator tables, or shake tables are traditionally used for experimental research and education in earthquake engineering. It is an effective means of introducing basic concepts in structural dynamics and earthquake engineering. Even at the undergraduate level, concepts in dynamics such as natural frequencies and mode shapes can clearly be portrayed during such experiments. Experimentation and hands on experience seems to be the best way to explain complex topics to future structural engineers. The students in civil engineering department at Sakarya University can now have the opportunity to use the shake table for their experiments

 

 

ÖZET

"Deprem Simülatörü Tasarımı ve Yapımı" projesi TÜBİTAK'in desteği ile Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilmiştir. Bu projenin amacı, Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde deprem mühendisliği eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tek eksenli sinüzoidal deprem simülatörünün tasarımını ve imalatını gerçekleştirmektir. Tasarlanan Sarsma tablasının tahrik ünitesi, mikroprosesör kontrollü, değişken hızlı, trifaz AC elektrik motorundan oluşmaktadır. Sarsma tablası 30 kg kapasitelidir. Sistem,1-200 Hz frekansta çıkış sağlayan motor, veri toplama toplama ünitesi ve bir bilgisayardan oluşmaktadır. Veri toplama ünitesi, LabVIEW yazılımı ile kontrol edilmektedir.

Deprem simülatörü veya sarsma tablası, deprem mühendisliği eğitiminin bir parçasıdır. Geleceğin inşaat mühendislerine, yapı dinamiği ve deprem mühendisliği ile ilgili bir takım kavramların öğretilmesinde, sarsma tablası deneyleri çok etkili bir araçtır. Bu proje ile, Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği öğrencileri bu imkana kavuşmuşlardır.

Projenin maliyetinin düşük olması nedeniyle, TÜBİTAK aynı cihazı, diğer üniversitelerimizin inşaat mühendisliği bölümlerine de tavsiye ederek sahip olmaları sağlanabilecektir. Ayrıca, TÜBİTAK'ın bilgisi ve izni dahilinde, bahsı geçen cihaz, çevre illerdeki üniversitelerimizin kullanımına da imkan verilebilecektir.

 

 

simulator

Sarsma Tablası ile Yapılabilecek Bazı Çalışmalar

  • Çerçeve yapıların sismik davranışı gösterimi;
  • Yapılarda burulma etkisi gösterimi;
  • Zemin-yapı sistemlerinin dinamik davranışı deneyleri;
  • Sıvılaşma gösterimi; Taban izolatörlü sistemlerin davranışı deneyleri;
  • Yapı sistemlerinin serbest titreşim modlarının ve şekillerinin belirlenmesi deneyleri

 

Download Movie (*.wmv)

 

 


Mustafa Kutanis © 2009