Last Updated: 10.03.2018 17:39
"Every earthquake contain a suprise"
Clarence Allen 1952

Tacoma Bridge 1940

 

Tacoma.

YAPAY DEPREM ÜRETECİ

Yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi'nin yaptığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin katkı sağladığı 108M303 numaralı TÜBİTAK İleri Araştırma Projesi kapsamında, Sakarya'da arazi çalışması yapılacaktır.

Çalışma sahası olarak seçilen, İstiklal Mh. Bağlar Cad. Zenbil Sok No.5 Serdivan adresinde bulunan binaya ait gerekli izin belgeleri yapı maliklerinden alınmıştır.

Çalışma programı (21 Temmuz 2010, Çarşamba):
09:30 -10:15 Dinamik Shaker'ın binaya monte edilmesi
10:15-12:00 Deneylerin yapılması
12:00-12:30 Dinamik Shaker'ın sökülmesi

Bu çalışmanın sonuçları, 108M303 no'lu TÜBİTAK projesi kapsamında bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Projenin amacı 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği'nin 7nci Bölüm'ünde yer alan ve mevcut bir binanın muhtemel bir depremde göstereceği performansı hesaplayan yöntemleri, depremde gözlemlenen bina performansları ile karşılaştırmasını yapmaktır.
Bugünkü (21/07/2010) çalışmanın amacı ise, binanın deprem davranışını bina üzerinde alınacak ölçümlerle belirlemektir. Bu ölçümler bilgisayar ortamına taşınacak bina modeli için kullanılacaktır. Bilgisayar ortamında modellenen bina gerçek bina davranışını ne ölçüde yansıttığını bu deneyler belirleyecektir. Binanın deprem davranışını belirlemek amacıyla ODTÜ, Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde bulunan yapay deprem üretecini (Dinamik Shaker) getirilmiştir.

Bu ekipmanla zorlanmış titreşim yükleri altında yapı davranışı izlenmeye çalışılacaktır. Verilerin yapı tanı teknikleriyle işlenmesi sonucu yapıların mühendislik parametrelerinin mevcut değerleri ile Türkiye Deprem Yönetmeliği, Bölüm 7 içindeki değerlendirme kriterlerinin tutarlılığı anlaşılacaktır.

İŞLEMLER

1-Yapay Deprem Üreteci bananın tepesine taşınır.

2- Yapay Deprem Üreteci binaya bağlanmasında kullanılan ayaklar

3-Gijonlarla binaya bağlantıl

4-Ayak üzerine sabitlenen Yapay Deprem Üreteci

5- 300 nano-g ile 4g hassasiyetinde AREL ivmeölçerler her kata ikişer adet kuruluyor.

6- Cihazlar airtouch özellikli modemle birbirlerine bağlanıyor.

7-Bina içinde veya dışında herhangi bir noktada istasyon kuruluyor. İvme ölçerlerden istasyona real-time kablosuz veri iletişimi sağlanıyor.

Çalışma yapılan binalardan biri.

 

 


Mustafa Kutanis © 2009