Last Updated: 10.03.2018 17:39>
"Every earthquake contain a suprise"
Clarence Allen 1952

Tacoma Bridge 1940

 

Tacoma.

SİMULASYON

Yapıya gelen deprem frekansı ile yapı serbest titreşim frekansı arasındaki ilişkinin önemi
(izleyabilmek için Quick Time programı gerekmektedir)

Yukarıdakı gösteride, deprem simülatörünün üzerinde farklı frekanslardaki 4 yapı modeli yerleştirilmiştir. Videoda, soldan sağa doğru, en yüksek yapıya A1, sırasıyla, A2, A3 ve az katlı yapıya da A4 diyelim. Yüksekliklerine veya kat sayılarına bakarak, bu yapıların serbest titreşim frekansları arasında A1<A2<A3<A4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani, en yüksek yapı, en düşük frekanslı (en yüksek periyotlu) yapıdır; en az katlı yapı ise en yüksek frekanslı (en düşük periyotlu) yapıdır. Videoda, deprem simülatörü ile yapılara önce düşük frekanslı hareket verilmektedir. Bu durumda yüksek yapılara gelen kuvvet ve yerdeğiştirmenin maksimum olduğunu görüyoruz. Az katlı yapılarda deprem etkisi azdır. Frekans arttıkça, etkilenen yapılarda değişmektedir. Yüksek frekansta çok katlı yüksek yapılar yer hareketinden etkilenmemekte veya az etkilenmekte iken, az katlı yapılarda yer hareketi etkisi veya aldığı deprem kuvvetleri maksimum olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili en ilginç deneyim 1985 Mexico city (Meksika) ve Vina del Mar (Şili) depremleridir. Mexico City depreminde en fazla hasar 9-12 katlı yapılarda görülmüş olup, yüksek yapılar depremden daha az hasarla çıkmışlardır. Şili Depreminde ise 16-23 katlı yapılarda hafif veya hiçbir hasar görülmemiştir.

 

 

 


Mustafa Kutanis © 2009