SELECTED PUBLICATIONS - YAYINLAR

Last updated: 28-Mar-2018

International Journal Papers

A.1 Kutanis M, Boru E (2014). The need for upgrading the seismic performance objectives. Earthquakes
and Structures, 7(4), 401-414., Doi: 10.12989/eas.2014.7.4.401

A.2 Çelebi E, Aktas M, Çaglar N, Özocak A, Kutanis M, Mert N, Özcan Z (2013). October 23, 2011
Turkey/Van–Ercis earthquake: structural damages in the residential buildings. Natural Hazards, 65(3),
2287-2310., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1007/s11069-012-0478-9

A.3 Fırat S, Arman H, Kutanis M (2009). Assessment of liquefaction susceptibility of Adapazari City after
17th August, 1999 Marmara earthquake. Scientific Research and Essay, 4(10), 1012-1023

A4. Ercan Isik and Mustafa Kutanis. Performance based assessment for existing residential buildings in Lake Van basin and seismicity of the region. Earthquake and structures An Int'l Journal. Volume 9, Number 4, October 2015, pages 893-910. DOI:10.12989/eas.2015.9.4.893

A5. Ercan Işık, Mustafa Kutanis, İhsan Engin Bal, Displacement of the Buildings According to Site-Specific Earthquake Spectra. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Online First (2015) paper 7661. DOI: 10.3311/PPci.7661

A6. Ercan Isık, Mustafa Kutanis, ˙Ihsan Engin Bal (2017). Estimated loss and rating of earthquake risk in eastern Turkey. GRAĐEVINAR 69 (2017) 7, 581-592. DOI: https://doi.org/10.14256/JCE.1242.2015

A7. Isik, E. and Kutanis, M. (2015). Determination of Local Site-Specific Spectra Using Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Bitlis Province, Turkey. Earth Sciences Research Journal, 19(2), 129-134. http://dx.doi.org/10.15446/esrj.v19n2.50101

A8-Mustafa Kutanis, Elif Orak Boru, and Ercan Işık (2017). Alternative Instrumentation Schemes for the Structural Identification of the Reinforced Concrete Field Test Structure by Ambient Vibration Measurements. KSCE Journal of Civil Engineering (2017) 21(5):1793-1801. DOI 10.1007/s12205-016-0758-0

A9-Mustafa Kutanis, Hakan Ulutaş, Ercan Işık (2018). PSHA OF VAN PROVINCE FOR PERFORMANCE ASSESSMENT USING SPECTRALLY MATCHED STRONG GROUND MOTION RECORDS. Journal of Earth System Science. (accepted)

 

International Conference Papers

B1. Sayed A, Varenikic A, Obralic A, Zejnilovic E, Zejnilovic I, Kutanis, M (2013). Seismic Performance
Assessment: Sarajevo Case Study. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil
Engineering ( Tam metin bildiri )

B2. Bal IE, Kutanis M, Beyen K, Gülkan P (2012). A Review of the Nonlinear Static Assessment Procedure
in the Turkish Earthquake Code. 15th World Conference on Earthquake Engineering ( Tam metin bildiri ),

B.3. Ulutas H, Kutanis M (2012). Seismic Hazard Analysis of Van Province of Turkey. International
Student's Conference of Civil Engineering ( Tam metin bildiri )

B.4. Beyen K, Kutanis M (2011). Comparison of the Results Inferred from OMA and IEMA. 4th International
Operational Modal Analysis Conference ( Tam metin bildiri )

B.5 Beyen K, Kutanis M, Bal IE (2011). Investigation on the Possibility of Matching Vulnerability
Assessment with Field Observations for Real Structures. International Balkans Conferance on
Challenges of Civil Engineering ( Tam metin bildiri )

B.6 Kutanis M, Abut Y, Demir IH, Orak E (2011). Cost Benefit Analysis of The Structures Designed For
Alternative Seismic Hazard Levels. International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering
( Tam metin bildiri )

B.7 Bal IE, Kutanis M, Beyen K (2010). Testing Nonlinear Static Procedures with a Real Damaged RC
Building. 14th European Conference on Earthquake Engineering ( Tam metin bildiri )

B.8 Kutanis M, Isık E, Bal IE (2010). Probabilistic Seismic Hazard Analysis of Eastern Anatolia Region.
14th European Conference on Earthquake Engineering ( Tam metin bildiri )

B.9 Boru E, Kutanis M (2009). Betonarme Binaların Deprem Performanslarının 17 Agustos Depremindeki
Performansları ile Karsılastırılmas. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu ( Tam metin bildiri )

B.10 KUTANIS MUSTAFA (2006). Investigation of Novel Nonlinear Static Analysis Procedures. 7th
International Congress on Advances in Civil Engineering ( Tam metin bildiri )

B.11 Kutanis M, Fırat S, Çelebi E (2002). Earthquake Analysis of Building Structures With Foundation Uplift
in Downtown Adapazari. ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisligi Sempozyumu ( Tam
metin bildiri )

B.12 Kutanis M, Elmas M (2000). The Soil Structure Interaction Analysis based on Substructure Method in
Time Domain. 12th World Conference on Earthquake Engineering ( Tam metin bildiri )

B.13. Kutanis, M. Seismic safety assessment tools for suburban building stocks, Improving the Quality of Suburban Building Stock, COST Action TU0701, Proceedigs of International Conference, Edited by Roberto Di Giulio, 20-21 April 2012, Ferrara Italy

C2. International Book Chapters:

C.2.1 IMPROVING THE QUALITY OF SUBURBAN BUILDING STOCK, Bölüm adı:(Seismic Safety Assessment Tools For Suburban Building Stocks) (2012)., KUTANIS MUSTAFA, UNIFE PRESS, Editör:Roberto Di Giulio, Sayfa Sayısı 568, ISBN:978-88-96463-08-6, Ingilizce (Bilimsel Kitap)

C2.2 SUBURBANSCAPES, Bölüm adı:(Pre-Earthquake Preliminary Seismic Safety Assessment: Timisoara Case Study) (2012)., KUTANIS MUSTAFA, ALINEA EDITRICE, FLORENCE, Editör:Roberto di Giulio, Sayfa Sayısı 203, ISBN:978-88-6055-685-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 Dedecan R,, Kutanis M (2013). Comparison Of Seismic Performance Of Ercis Cultural Center Building
With Observed And Calculated By Turkish Earthquake Code-2007. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
17(2), 97-106., Doi: 10.5505/saufbe.2013.35229

D.2 Kutanis M, Elmas M (2001). Non-Linear Seismic Soil-Structure Interaction Analysis Based On The
Substructure Method in The Time Domain. Turk J Engin Environ Sci, 25(6), 617-625.

D3. Elif Orak Boru, Mustafa Kutanis, Çevrel titreşim kayıtları kullanılarak yapı dinamik parametrelerinin belirlenmesi, SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 59-66, 2015

D4. Ercan IŞIK, Mustafa KUTANİS, Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 21-29 (2013)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Yalçın H, Kutanis M, Özbayraktar G (2013). Bursa Sehri Yerel Tasarım Spektrumunun Olasılıksal Sismik
Tehlike Analizi Ile Elde Edilmesi. 2. Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı

E.2 Durgun GY, Aktas M, Kutanis M (2013). Sarsma Tablasına Yerlestirilmis 3 Katlı Hasarlı ve Hasarsız
Çelik Yapı Modelinin Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. 2. Türkiye Deprem Mühendisligi ve
Sismoloji Konferansı

E.3 Isık E, Kutanis M (2011). Bitlis Sehri Sismik Tehlike Analizi. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi
Konferansı

E.4 Kutanis M, Beyen K, Bal IE (2011). Binaların Gözlenen Deprem Performanslarının Hesaplanmasında
Mevcut Yöntemlerin Tutarlılıgı. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı

E.5 Yılmaz MT, Kutanis M, Beyen K (2011). Performansa Dayalı Yöntemlerin Yerel Zemin Kosulları Ile
Birlikte Degerlendirilmesi: Adapazarı Vakaları Ile Bir Çalısma. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi
Konferansı

E.6 Beyen K, Kutanis M, Bal IE (2011). Çevrel Ve Zorlama Kuvvet Titresimleri Altında 17 Agustos 1999
Kocaeli Depreminde Hasar Almıs Binaların Yapı Tanı Çalısmaları. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi
Konferansı

E.7 Beyen K, Kutanis M, Tanöz HÖ, Baskan D (2011). Yapı Saglıgı Izleme Ve Yapı Tanı Çalısmaları Için
Akıllı Aktarma Protokollu Kablosuz Sensör Agı. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı

E.8. Beyen K, Kutanis M, Bal IE (2011). Yeni Yönetmeligin Sundugu Dogrusal Elastik Olmayan Statik Analiz
Yönteminden Elde Edilen Yapı Tepkilerindeki Belirsizlikler. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisligi
Konferansı

E.9. Kutanis M, Akbıyıklı R (2009). Is Güvenligi Açısından Dünya’da ve Türkiye’de Insaat Göçükleri. IMO Is
Saglıgı Ve Güvenligi Sempozyumu

E.10. Kutanis M, Akbıyıklı R, Ileri R (2008). Kamu ve Özel Sektör Yatırımlarının Deprem Risk-Maliyet Analizi. I. Güney Marmara Bölgesel Gelisme Sorunları Ulusal Sempozyumu

E.11 Kutanis M, Akbıyıklı R (2008). Bolu Tüneli ve 12 Kasım 1999 Depremi. DAYK 2008 I. Ulusal Dogal
Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu

E.12 KUTANIS MUSTAFA (2008). Deprem Mühendisligi'nde Yeni Ufuklar: Performans Yaklasımı. DAYK 2008
I. Ulusal Dogal Afetler Ve Yerbilimleri Sempozyumu

E.13 Özcan Z, Kutanis M (2008). Tarihi Yıgma Yapılar Üzerine Bir Çalısma. DAYK 2008 I. Ulusal Dogal
Afetler Ve Yerbilimleri Sempozyumu

E.14 Kutanis M, Orak E, Özcan Z (2007). Betonarme Binalarin Performans Düzeylerinin Deprem Geçirmis
Binalarla Iliskilendirilerek Belirlenmesi. 6. Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı

E.15 KUTANIS MUSTAFA (2007). Egitim Amaçlı Bir Deprem Simülatörünün Tasarımı. 6. Ulusal Deprem
Mühendisligi Konferans

E.16 Kutanis M, Bal IE (2006). Yerel Zemin Sartlarının Yapı Hasar Dagılımı Üzerinde Etkileri. Zemin
Mekanigi ve Temel Mühendisligi Onbirinci Ulusal Kongresi

E.17 KUTANIS MUSTAFA (2006). Statik Itme Analizi Yöntemlerinin Performanslarının Degerlendirilmesi.
Yapısal Onarım Ve Güçlendirme Sempozyumu, YOGS-2006

E.18 Kutanis M, Elmas M (2005). Yapı Zemin Dinamik Etkilesiminde Geometrik Narinlik Etkisi. 2005 Kocaeli
Deprem Sempozyumu

E.19 Kutanis M, Elmas M (1997). Yerlesim Merkezlerinde Deprem Senaryolarının Hazırlanması. Prof. Dr.
Rıfat Yarar Sempozyumu

E.20 Kutanis M, Arman H, Gündüz Z, Fırat S (2002). 17 Agustos 1999 Marmara Depremi ve Adapazarı
Bölgesinde Gözlemlenen Deprem Hasarları. IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu

E.21 Kutanis M, Arman H, Gündüz Z, Fırat S (2000). 17 Agustos Depremi Sonrası Adapazarı Kent
Merkezinde Gözlemlenen ve Amprik Yaklasımlarla Hesaplanan Sıvılasma Potansiyelinin
Degerlendirilmesi. Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi Sekizinci Ulusal Kongresi

DİĞER YAYINLAR

KUTANİS, M, BEYEN, K., YILMAZ, M.T., BAL, İ.E., GÜLKAN, H.P., BAKIR, B.S., Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme Yöntemlerinin Deprem Sonrası Türkiye’de Gözlenen Yapı Performansları ile Karşılaştırılarak Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje No: 108M303 SONUÇ RAPORU, EYLÜL 2011, SAKARYA.

KUTANİS, "DEVELOPMENT OF FINITE ELEMENT TECHNOLOGIES FOR NONLINEAR STATIC ANDOR DYNAMIC ANALYSIS OF STRUCTURES" REPORT TO TÜBİTAK-BAYG, SAÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ADAPAZARI, 2006.

KUTANİS, M. " DEPREM SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE YAPIMI", PROJE NO: MAG-HD-11 (105M082), TÜBİTAK RAPORU, SAÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, OCAK 2007, ADAPAZARI.

PUBLICATION ABSTRACT - BİLDİRİ ÖZETLERİ

Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey

 

BETONARME BİNALARIN PERFORMANS DÜZEYLERİNİN DEPREM GEÇİRMİŞ BİNALARLA İLİŞKİLENDİRİLEREK BELİRLENMESİ

ÖZET: Sakarya Üniverstesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürütülen  bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hasarsız ve çeşitli düzeylerde hasar görmüş binalar, performansa dayalı yöntemlerle incelenmektedir. Çalışmada, "Deplasmana Dayalı Yöntemler'le 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hasar gören veya göçen yapılar belirlenebilir miydi?" sorusunun cevabı aranmaktadır. Deplasmana Dayalı Yöntemler ile ilgili olarak son 10 yılda önemli gelişmeler kaydedildiği halde, konuyla ilgili çalışmalar henüz yeterli değildir. Kuvvetli yer hareketinin şiddeti ve bunun yapı hasarları üzerindeki etkisinin yerel zemin şartlarına bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle, öncelikle,çalışmada, ele alınan yapıların maruz kaldığı "tasarım yer hareketi" yer tepki analizleri ile elde edilmeye çalışılmıştır. Sonra, bulunan bu "tasarım yer hareketi" kullanılarak, Türk Deprem Yönetmeliği Yedinci Bölümü'ne göre hasar değerlendirilmesi, Seısmostruct v4.0 gibi uyuşumlu (adaptive) yöntemler kullanan yazılımlarla yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla, performansa dayalı hesap yöntemlerine katkıda  bulunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Değerlendirme, Yer Tepki Analizi, Şartnameler

ABSTRACT: During the last decade, Performance Based Design has become a newly developed concept in Earthquake Engineering. Currently, with Turkish Earthquake Design Code 2007, it has been initiated to use in seismic evaluation and retrofit of existing buildings. In the near future, when new generation seismic codes are declared, this method will be the only tool for the design of new structures. Currently, performance based design tools suffer from a major drawback in that the seismic behaviour is restricted with a single mode response. Therefore such methods can be reliably applied only to the two-dimensional response of low-rise, regular buildings.
One of the prime objectives of this paper is to contribute for some aspects to the Turkish Earthquake Design Code, which is published in March 6th, 2007. The Code comprises the performance based evaluation of existing building in Chapter 7. The contribution is supplied by investigating the damageability of structures during the August 17th, 1999 Marmara Earthquake, using the Performance Based Design Methods.
One another objectives of this study is to estimate local site effects and to compute the soil amplification as a function of frequency. Because, to verify the performance of structure under a given earthquake, site dependent spectra is required..
Keywords: Performance Based Evaluation, Ground Response Analysis, Codes

 

EĞİTİM AMAÇLI BİR DEPREM SİMÜLATÖRÜNÜN TASARIMI

ÖZET: Deprem simülatörü veya sarsma tablası, deprem mühendisliği eğitiminin bir parçasıdır. Geleceğin inşaat mühendislerine, yapı dinamiği ve deprem mühendisliği ile ilgili bir takım kavramların öğretilmesinde, sarsma tablası deneyleri çok etkili bir araçtır. Bu proje ile, Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği öğrencileri bu imkana kavuşmuşlardır. Tasarlanan Sarsma tablasının tahrik ünitesi, mikroprosesör kontrollü, değişken hızlı, trifaz AC elektrik motorundan oluşmaktadır. Sarsma tablası 30 kg kapasitelidir. Sistem,1-200 Hz frekansta çıkış sağlayan motor, veri toplama toplama ünitesi ve bir bilgisayardan oluşmaktadır. Veri toplama ünitesi, LabVIEW yazılımı ile kontrol edilmektedir. İmal edilen sistem, iki katlı, tek açıklıklı çelik malzemeden inşa edilen yapı modeli ile test edilmiştir.  Böylece, deney sonuçları ile analitik çözüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Tatminkar sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deprem Simülatörü, Sinüzoidal Sarsma Tablası

ABSTRACT: This project aims to design and manufacture a less costly single-axes sinusoidal shaking table to enhance undergraduate and graduate education in earthquake engineering.  The Shaking Table will be used in the Civil Engineering Department at Sakarya University. It is actuated by computer controlled, variable speed, three phase power, AC motor. It supports maximum payloads from 0.01 to 30 kgs and has frequency ranges between 1 and 200 Hz. The system is comprised of a shake table, a microprocessor controlled power module, a data acquisition card, and a PC running control software. The PC receives signals through the data acquisition card using LabVIEW. Earthquake simulator tables, or shake tables are traditionally used for experimental research and education in earthquake engineering. It is an effective means of introducing basic concepts in structural dynamics and earthquake engineering. Even at the undergraduate level, concepts in dynamics such as natural frequencies and mode shapes can clearly be portrayed during such experiments. Experimentation and hands on experience seems to be the best way to explain complex topics to future structural engineers. The students in civil engineering department at Sakarya University can now have the opportunity to use the shake table for their experiments.
Keywords: Earthquake Simulator, Sinusoidal Shake Table

 

 

 

Bağlantılar - Links

Emekli Prof.Dr. Tahsin Tokmanoğlu


Sahibinden Satılık

 

 

 

 

 

Sahibinden Satılık

SATILIK 2.ESahibinden SatılıkL

 

Free Dreamweaver Templates | Cheap Web Hosting | Car Insurance Quotes