Prof. Dr. Tahsin Tokmanoğlu (1922-2019)

TOKMANOĞLU, 1922 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlköğrenimini yurdumuzun değişik yörelerinde ve lise öğrenimini Trabzon Lisesinde tamamlamıştır. 1947 yılında İÜ Orman Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1950 yılına kadar askerlik görevini tamamlamış ve Orman Genel Müdürlüğünde değişik görevler yapmıştı.

1953-1954 yılları arasında burslu olarak ABD'ye gitmiş, Syracuse Üniversitesinde Fotogrametri ve Remote Sensing konularında eğitim ve öğrenim görmüştür, Yurda döndükten sonra Orman Genel Müdürlüğünde çalışmaya devam etmiştir.

1955 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transportu Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1961 yılında hazırladığı "Orman Tahdit Probleminin Çözümünde Aerofotogrametriden İstifade İmkanları Üzerine Araştırmalar" adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır. Daha sonra "Türkiye'de Kullanılan Hava Fotoğraflarının, Amenajman İşlerimize Elverişlilik Derecesinin Tesbiti Hakkında Araştırmalar" konulu doçentlik tezi ile 1963 yılında Doçent unvanını almıştır.

1974 yılında Profesör unvanını kazanmıştır.

1989 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

02 Temmuz 2019' da vefat etmiştir.

CURRICULUM VITAE OFPROFESSOR TAHSIN TOKMANOGLU

Tahsin TOKMANOĞLU was born in 1922 as a son of an army officer. Consequently, he traveled widely in Anatolia and spent his childhood in Çanakkale, Gümüşhane, Erzurum and Van provinces. He received his B.Sc.degree in Forest Engineering in 1947.

He started his carrier in the Turkish Forest Service by first serving at various field branches. From 1950 on he was involved in the collaborative effort of the Forest Service with the Mapping General Command aimed at producing 1:25000 scale maps of forested areas. This project relied heavily on photogrammetric techniques.

In 1954 he was awarded a U.S. scholarship and studied photogrammetry at Syracuse University from where he received a certificate. He joined the Forestry School of the İstanbul University in 1955 as a research assistant. He received his doctorate degree in 1961. He was appointed associate professor and full professor respectively in 1967 and 1974. He retired in 1989 due to age limit.

Professor Tokmanoğlu taught, in addition to the Forestry School, in civil engineering and architecture departments. He puplished 13 books and 268 articles.

Professor Tokmanoğlu passed away at July 02, 2019.